Alkohol- og Ruspolitik i Ungdomsskolens klubber

Forbudt
Ungdomsskolen kan ikke acceptere, at klubmedlemmerne indtager eller har indtaget alkohol eller andre rusmidler, hverken på klubaftener, til fester eller på ture.

Praksis
Hvis de voksne i klubben synes, at en ung virker beruset, mærkelig, anderledes, syg, m.m., skal forældrene straks kontaktes og bedes om at hente deres barn. Selv om et alkometer viser 00, kan den unges væremåde give grund til bekymring og utryghed. Derfor skal hjemmet kontaktes.

Indtil forældrene kommer, må den unge være i klubben under tilsyn af en af de voksne.

Hvis de voksne i klubben vurderer, at den unge/barnet er alvorlig syg, stærk beruset eller lignende, kan vurderingen være at ringe 112 og derefter kontakte forældrene.

Ved enhver kontakt af denne slags, skal Anette/Bent straks orienteres – også selv om det er sent.

Konsekvens
Vurderet ud fra årsagen til og graden af beruselsen bortvises den unge fra klubben i en kortere eller længere periode. Forældrene orienteres om denne beslutning i et brev, som klublederen skriver og sender.

Husk
Når hjemmet skal kontaktes, er det fordi vi (alle voksne) er bekymrede for barnets trivsel og gerne vil have forældrenes hjælp.