Forsikringsforhold

Forsikringsforhold i forbindelse med deltagelse i knallertundervisningen.

Kære forældre/værge

I forbindelse med, at jeres barn deltager i den obligatoriske knallertundervisning, bedes I læse nedenstående vedr. forsikringsforhold, samt underskrive nedenstående talon som bekræftelse herpå.

Underskriften skal afleveres til kørelæreren 1. teoriaften eller på kontoret Skolegade 8b, da jeres barn ikke kan køre uden denne.


Forsikringsforhold for elever i Ungdomsskolen.
Thisted kommune har ingen elevforsikring. Det betyder, at ungdomsskoleelever, herunder elever i knallertskolen, som er så uheldige at pådrage sig personskade (f.eks. tandskade eller andet) ikke er omfattet af en forsikring fra Thisted kommunes side. Der henvises til at søge erstatning hos familiens egen ulykkesforsikring.

Vedr. skade på elevens egne ting henvises til familiens egen indbo-/familieforsikring.

Forvolder en elev skade på en anden elevs ting henvises til skadevolders families indbo-/familieforsikring, som også dækker ansvar.

Udskriv ark til forsikringsforhold til underskrift.