Velkommen til Ungdomsskolens spændende verden

Når du går i 7. klasse, har du mulighed for at benytte de tilbud, som Ungdomsskolen giver. Ungdomsskolen i Thisted Kommune er et tilbud til alle unge mellem 7. kl. og 18 år.

Når en ung i samråd med sine forældre vælger at deltage i et eller flere af Ungdomsskolens tilbud, vælger han/hun også at acceptere de regler, som gælder for Ungdomsskolen.

Reglerne er få og meget enkle.
Pas på dig selv. Sæt dig ikke i situationer, hvor du ved, det kan give problemer.
Pas på hinanden.
Du skal opføre dig, så andre gerne vil være sammen med dig.
Du må ikke medbringe eller drikke alkohol.

Ungdomsskolen
ser meget strengt på alkoholforbuddet og hvis der sker overtrædelse, bliver den unge bortvist i en kortere eller længere periode. Hvis overtrædelsen sker på en tur, bliver den unge transporteret hjem på forældrenes regning.

Ungdomsskolen
har ikke en elevforsikring. Derfor er ungdomsskoleelever, som er uheldige at volde skade på sig selv eller andre, på egne eller andres ting, henvist til at søge erstatning hos familiens forsikringer, typisk en familieforsikring, eller selv at betale.

Ungdomsskolen
har sjældent problemer omkring reglerne. Vi opfordrer de unge til at medvirke til gode fælles oplevelser og forventer, at unge, der ikke kan acceptere ovenstående, ikke deltager i Ungdomsskolens aktiviteter.


Med venlig hilsen

Ungdomsskolen