Er du 16+, så meld dig som TSU?er

Thy te' Snak om Unge

Formålet
Formålet med ung til ung formidling er at debattere et emne, hvor både faktuel viden, egne erfaringer og holdninger inddrages. Det er altid en fordel at vide, hvad man snakker om, men det er bestemt ikke et krav, at man skal have prøvet det hele for at kunne snakke om det. Ung til ung formidling drejer sig om at tage stilling til de mange udfordringer, ungdomslivet byder på. Det kan man sagtens uden at have personlige erfaringer med det hele.

En TSU'er har større viden, større modenhed og større erfaring. Det giver ham/hende et godt udgangspunkt til at komme i dialog med børn og unge om at tage ansvar for eget ungdomsliv.

En TSU'er kender fest- og fritidsmiljøet i byen og kan fortælle, at den virkelige verden oftest er langt mindre avanceret end de overdrevne forestillinger, børn og unge har om andre unges overdrevne alhohol- og narkotikaforbrug.

En TSU'er kan være rollemodel for usikre unge og være de unges talerør til SSP.

Hvad er TSU ?
TSU er et ung til unge projekt, om ungeliv, trivsel, fester, sex, alkohol og andre rusmidler.

TSU stiller krav om, at personalet i skolen/klubben har forberedt besøget og at der har været et tæt samarbejde om form og indhold før arrangementet. (Tryghed for alle)

Skoler og ungdomsklubber kontakter SSP eller Ungdomsskolen og aftaler program og indhold for arrangementet.

Hvem er TSU ?
Sammensætningen af de unge i TSU skal være bred, men de kommer primært fra ungdomsuddannelserne.

De unge er selv unge og har tingene tæt inde på livet. Derfor er deres formidling mere tidssvarende.

Det er vigtigt, at de unge opleves som troværdige af de andre unge.

Alle unge, der har mod på opgaven, har før 1. arrangement været på et formidlingskursus, arrangeret af SSP og Ungdomsskolen.

Før 1. arrangement er de unge godkendt af SSP og Ungdomsskolen til TSU opgaver.

Det er SSP og Ungdomsskolen, der koordinerer og sammensætter tomands-holdene.

Hvordan er TSU ?
Unge formidler deres erfaring til andre unge gennem diskussion og samtale med andre unge i form af oplæg og dialog eller i kreativ form (musik, billeder, digte, m.m.)

Et oplæg varer 1 - 2 timer, som Ungdomsskolen betaler. Der kommer altid 2 unge ud til et arrangement.

De unges transportudgifter og evt. materiale til uddeling (f.eks. kondomer) skal betales af arrangøren, der bestiller de unge.

Hvem er TSU's målgruppe ?
Børn og unge i 13. - 16. års alderen , 6. - 10. klassetrin, friskoler, efterskoler, ungdomsklubber.

Hvordan er TSU ?
I samarbejde med ungdomsuddannelserne, pædagogseminariet, UU, m.fl. tilbydes formidlingskurset interesserede unge.

SSP og AKT formidler folder om TSU til skolerne.

SSP og Ungdomsskolen orienterer efterskoler og friskoler.

Ungdomsskolen orienterer ungdomsklubberne.

Den enkelte TSU'er kan altid kontakte SSP eller Ungdomsskolen.

Kontakt Ungdomsskolen for flere oplysninger.

Udskriv ansøgningsskema.