SSP og Ungdomsskolen

Ungdomsskolen i Thisted arbejder også på SSP arenaen. Ungdomsskolen prioritere det vigtige arbejde som foregår i SSP, som er et samarbejde mellem skolerne, Børn- og Familieafdelingen og politiet. SSP arbejder med at forebygge kriminalitet og misbrug, og med at fremme børn og unges trivsel.

Ungdomsskolen har en masse muligheder for, at præge børn og unges trivsel. Det handler blandt andet om:

  • Vi har en masse spændende og anderledes tilbud til børn og unge i vores "Fritidstilbud"
  • Vi kan facilitere nogle anderledes og målrettede aktiviteter i klasser hvor fællesskabet har det svært.
  • Vores klubber kan blandt andet tilbyde unge, der føler sig "venneløse" nogle nye muligheder og chancer.
  • Vores "Ung til Ung" korps TSU'erne kan hjælpe med at samtalen om trivsel foregår på de "Unges banehalvdel". Dette kan være givtigt i det forebyggende trivselsarbejde i skoler og klubber.

 

Ungdomsskolen kan meget mere. I ungdomsskolen er vi både fleksible og innovative når det handler om at rammesætte aktiviteter, som understøtter et godt børne- og ungliv. Ungdomsskolen vil gerne samarbejde med skoler og institutioner omkring sådanne og lignende tiltag.Teambuildingsforløb

Et eksempel på et forløb, som kan aftales med en skole og Ungdomsskolen...


En periode hvor der sættes fokus på klassens trivsel. Vi kommer med personale og udstyr og arbejder med en klasse eller en gruppe. Vores kursus handler om teambuilding:
Det handler om fællesskabsfølelse, sammenhold, respekt for andre børn, ny positiv energi, at turde vise andre sider af sig selv og se nye sider hos andre samt det at have noget nyt og andet at tale om.


Vi har udviklet teambuildingsforløb med over mange forskellige underholdende lege og øvelser: Krævende lege og opgaver, orienteringsløb, mountainbike, dans, kano, skatning, klatring m.m.


Vi tilbyder et forløb, som foregår med andre voksne og i helt nye rammer end dem børn og unge er vante til.