Et klubtilbud om aftenen for alle unge - fra og med 7. klasse til 18 år

Ungdomsklubberne

I klubben har vi nogle gode voksne, der sørger for, at her er højt til loftet, og langt hen ad vejen er der mulighed for at lave nogenlunde, hvad de unge mennesker har lyst til

Vi har lækre og hyggelige klublokaler fordelt over hele kommunen med alt hvad hjertet begærer af e-sport, wii, kreative værksteder, bordfodbold, bordtennis, playstation og selvfølgelig sofagrupper til bare at chille i.


Her er almindelig åbent én eller to aftener om ugen, afhængig af, hvor vi er på året. Her kan de unge mennesker komme og være på fælles udebane, hvor de har et sted at tage hen om aftenen uden at behøve at tage hjem og besøge nogen.


I klubben har vi nogle gode voksne, der sørger for, at her er højt til loftet, og langt hen ad vejen er der mulighed for at lave nogenlunde, hvad de unge mennesker har lyst til - så længe vores regler bliver overholdt. Vi sørger for god stemning, tænder for musikken og åbner for boden. Her kan der købes slik, slush ice og franske hotdogs.

Thisted

THISTED UNGDOMSKLUB

Skolegade 8a, 1. sal
7700 Thisted
Tlf. 21 15 77 03

Åbent torsdage 18.30-21.30

Hannæs

HANNÆS UNGDOMSKLUB

Skolevej 4
7741 Frøstrup
Tlf. 21 12 77 54

Åbent onsdage 18.30 - 21.30

Hanstholm

HANSTHOLM UNGDOMSKLUB

 Fyrvej 100 (Hanstholm Skole)
7730 Hanstholm
Mobil 29477301

Snedsted

SNEDSTED UNGDOMSKLUB

Øster Allé 10
7752 Snedsted
Tlf.  23 49 77 48

Åbent mandage 18.30 - 21.30

Hurup

HURUP UNGDOMSKLUB

Thyrasvej 1
7760 Hurup
Tlf. 20 34 33 80

Åbent tirsdage 18.30 - 21.30

TILMELDING OG PRISER

Tilmelding og afmelding til juniorklubben foregår via pladsanvisningen ved Thisted Kommune. Det koster 300,- pr. måned at være indmeldt i juniorklubben.

 

ORDENSREGLER I UNGDOMSKLUBBEN

Reglerne er få og meget enkle

Pas på dig selv. Sæt dig ikke i situationer, hvor du ved, det kan give problemer.

Pas på hinanden.

Du skal opføre dig, så andre gerne vil være sammen med dig.

 

Du skal efterkomme anvisninger fra klubbens personale

Du må ikke medbringe eller drikke alkohol.

Vi ser meget strengt på alkoholforbuddet, og hvis der sker overtrædelse, bliver den unge bortvist i en kortere eller længere periode. Hvis overtrædelsen sker på en tur, bliver den unge transporteret hjem på forældrenes regning.

Rusmiddelpolitik Thisted Ungdomsskole

Med denne rusmiddelpolitik ønsker Thisted Ungdomsskole at være klare og tydelige i vores forventninger til de unge der bruger os. Rusmiddelpolitikken omfatter:

  • Alle rusmidler, dvs. alkohol, hash, narkotika og andre stemningsregulerende stoffer.

Tobak, snus, e-cigaretter og energidrik er ikke rusmidler, men stadigvæk forbudte i Thisted Ungdomsskole.

Thisted Ungdomsskole anser det for uacceptabelt, at:

  • de unge medbringer, indtager eller distribuerer nogen form for rusmidler på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.
  • de unges rusmiddel forbrug – influerer på deres deltagelse aktiviteter og i undervisningen. Dvs. at både beruselse og eftervirkninger heraf er uacceptable.
  • de unge medbringer, indtager eller distribuere tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.

Konsekvenser ved at overtræde ovenstående retningslinjer:

At være påvirket af rusmidler når man deltager i undervisning/klub og aktiviteter, betragtes som en alvorlig overtrædelse af Thisted Ungdomsskoles retningslinjer. Unge som bryder med disse retningslinjer, vil blive bortvist af en klubleder og Ungdomsskolens leder vil herefter afgøre bortvisningsperiodens varighed. Ved efterfølgende gentagelse, udmeldes den unge fra undervisningen/aktiviteten. Forældre vil altid blive kontaktet af en klubleder eller Ungdomsskolens leder, når Thisted Ungdomsskole drager en konsekvens på baggrund af rusmidler).

Hvis den unge overtræder retningslinjerne for indtagelse af rusmidler i forbindelse med studietur og lejrskole, hjemsendes eleven for forældrenes regning, ved førstkommende lejlighed.

Hvis den unge vurderes at være; alvorlig syg, stærkt beruset eller lignende, så skal man ringe 112 og herefter kontakte klubleder og Ungdomsskolens leder.

Hvis der foregår distribution af rusmidler, så inddrages nærmeste leder(klubleder) og Ungdomsskolelederen kontaktes. Herefter vurderes det, om det er en politisag eller det blot er forældrene som skal inddrages.

Distribution af rusmidler vil altid medføre bortvisning i en kortere eller længere periode.

Stimulerende stoffer som tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik håndteres på de fleste områder helt på linje med rusmidler. Det er uacceptabelt i forbindelse med vores aktiviteter, det er farligt og det skal sanktioneres.

Sanktionerne bør starte med anvisninger og tilrettevisninger. Konsekvens af at disse ikke efterleves, kan være at klublederen eller ungdomsskolens leder bortviser den unge fra Ungdomsskolens aktiviteter.

HUSK

Forældrekontakten – Samtalen med hjemmet er meget vigtigt. Vi kontakter forældrene fordi vi er bekymrede for barnets trivsel og gerne vil samarbejde med forældrene omkring en løsning.

Kontakten med Ungdomsskolens leder. Barnets generelle trivsel er altid et indsatsområde og vi vil i hver situation vurdere om hændelsen berettiger til en underretning.

Ungdomsskolen

Kontaktinfo

Ungdomsskolens administration

Skolegade 8b

7700 Thisted

Telefon: 99 172092

ungdomsskolen@thisted.dk

 

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”

VORES UNGE SIGER