Kør Gokart med Thisted Ungdomskole

Mærk farten og sus afsted gennem svingene i Ungdomsskolens gokarts.

GOKART

Kom og kør gokart! Mærk farten og sus afsted gennem svingene i Ungdomsskolens gokarts. Vi holder til på banen i Tved og kører hver uge fra forår til efterår.

Du skal være fyldt 13 år og dine forældre skal ha' underskrevet en ansvars- og risikofraskrivelse

PRØV AT KØRE GOKART

Vi kører een gange om ugen:


Onsdage fra 15.30-17.30

Vi har 6-8 gokarts og man skiftes til at køre. Det koster 50 kr. pr. gang.

Du skal være fyldt 13 år eller have et gyldigt Gokartkørekort

GOKARTKØREKORT

GOKARTKØREKORT

Onsdage 15.00 - 16.00 Gokart Kørekort for 10- 12 årige

Hvis du er 10 -12 år kan du tage et kørekort til Go Kart. Når du har erhvervet dit kørekort, kan du køre på vores almindelige hold for 13 år – og op.

Kurset strækker sig over 5 onsdage – det behøver ikke være fortløbende. Du får først kørekortet når du har vist, at du kan køre Gokart på en god og sikker måde.

Du vil komme til at køre rigtig meget og du bliver undervist i teori og sikkerhed

ANSVARS- OG RISIKOFRASKRIVELSE

ANSVARS- OG RISIKOFRASKRIVELSE

Vi prioriterer sikkerheden meget højt og har heldigivis ikke erfaring med, at de unge kommer til skade. Hvis uheldet skulle være ude er det vigtigt at aktiviteten er dækket ind under den unges egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Eleven bærer selv det fulde ansvar for sin deltagelse i undervisningen, og Ungdomsskolen fraskriver sig derfor ethvert erstatningskrav og dermed erstatningsansvar.

Alle unge der vil køre gokart skal medbringe en udfyldt ansvars- og risikofraskrivelse.

TILMELDING OG PRISER

GOKART er sjovt og spændende - der erbare nogle ting vi skal have styr på inden vi skal kører:

 

ORDENSREGLER 

Reglerne er få og meget enkle.

Følg alle retningslinjer og regler for motorbanen. Spørg instruktøren hvis du er i tvivl om noget.

Pas på dig selv. Sæt dig ikke i situationer, hvor du ved, det kan give problemer.

Pas på hinanden.

Du skal opføre dig, så andre gerne vil være sammen med dig.

 

 

ANSVARS- OG RISIKOFRASKRIVELSE

Hvis uheldet skulle være ude er det vigtigt at aktiviteten er dækket ind under den unges egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Eleven bærer selv det fulde ansvar for sin deltagelse i undervisningen, og Ungdomsskolen fraskriver sig derfor ethvert erstatningskrav og dermed erstatningsansvar.

Alle unge der vil køre gokart skal medbringe en udfyldt ansvars- og risikofraskrivelse. 

HENT DOKUMENTET HER

 

Rusmiddelpolitik Thisted Ungdomsskole

Med denne rusmiddelpolitik ønsker Thisted Ungdomsskole at være klare og tydelige i vores forventninger til de unge der bruger os. Rusmiddelpolitikken omfatter:

  • Alle rusmidler, dvs. alkohol, hash, narkotika og andre stemningsregulerende stoffer.

Tobak, snus, e-cigaretter og energidrik er ikke rusmidler, men stadigvæk forbudte i Thisted Ungdomsskole.

Thisted Ungdomsskole anser det for uacceptabelt, at:

  • de unge medbringer, indtager eller distribuerer nogen form for rusmidler på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.
  • de unges rusmiddel forbrug – influerer på deres deltagelse aktiviteter og i undervisningen. Dvs. at både beruselse og eftervirkninger heraf er uacceptable.
  • de unge medbringer, indtager eller distribuere tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.

Konsekvenser ved at overtræde ovenstående retningslinjer:

At være påvirket af rusmidler når man deltager i undervisning/klub og aktiviteter, betragtes som en alvorlig overtrædelse af Thisted Ungdomsskoles retningslinjer. Unge som bryder med disse retningslinjer, vil blive bortvist af en klubleder og Ungdomsskolens leder vil herefter afgøre bortvisningsperiodens varighed. Ved efterfølgende gentagelse, udmeldes den unge fra undervisningen/aktiviteten. Forældre vil altid blive kontaktet af en klubleder eller Ungdomsskolens leder, når Thisted Ungdomsskole drager en konsekvens på baggrund af rusmidler).

Hvis den unge overtræder retningslinjerne for indtagelse af rusmidler i forbindelse med studietur og lejrskole, hjemsendes eleven for forældrenes regning, ved førstkommende lejlighed.

Hvis den unge vurderes at være; alvorlig syg, stærkt beruset eller lignende, så skal man ringe 112 og herefter kontakte klubleder og Ungdomsskolens leder.

Hvis der foregår distribution af rusmidler, så inddrages nærmeste leder(klubleder) og Ungdomsskolelederen kontaktes. Herefter vurderes det, om det er en politisag eller det blot er forældrene som skal inddrages.

Distribution af rusmidler vil altid medføre bortvisning i en kortere eller længere periode.

Stimulerende stoffer som tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik håndteres på de fleste områder helt på linje med rusmidler. Det er uacceptabelt i forbindelse med vores aktiviteter, det er farligt og det skal sanktioneres.

Sanktionerne bør starte med anvisninger og tilrettevisninger. Konsekvens af at disse ikke efterleves, kan være at klublederen eller ungdomsskolens leder bortviser den unge fra Ungdomsskolens aktiviteter.

HUSK

Forældrekontakten – Samtalen med hjemmet er meget vigtigt. Vi kontakter forældrene fordi vi er bekymrede for barnets trivsel og gerne vil samarbejde med forældrene omkring en løsning.

Kontakten med Ungdomsskolens leder. Barnets generelle trivsel er altid et indsatsområde og vi vil i hver situation vurdere om hændelsen berettiger til en underretning.

Ungdomsskolen

Kontaktinfo

Ungdomsskolens administration

Skolegade 8b

7700 Thisted

Telefon: 99 172092

ungdomsskolen@thisted.dk

 

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”

VORES UNGE SIGER