En aftenklub for 5. og 6. klasse

SMALL TALK

Til SMALL TALK hygger vi og laver meget forskellige aktiviteter, hvor vi fx indspiller en sange - laver bolsjer eller noget helt tredje.

En aften om ugen har vi klub for børn og unge, der går i 5. og 6. Klasse. Det kalder vi SMALL TALK. Vi sørger for gode rammer for børnene, der på den her måde kan tage første skridt med at være alene ude om aftenen. Til SMALL TALK hygger vi og laver aktiviteter, hvor vi fx indspiller en sang i sangboxen eller laver bolsjer.

Det hele foregår i Ungdomsklubbens lokaler, og der er derfor alle de samme gode tilbud, I kender fra juniorklubben: fx bordtennis, bordfodbold, e-sport, wii, bolsjekogning, musikværksted, boldspil, smykkedesign og alt muligt andet. Der er voksne i klubben, der sørger for hygge, musik og gode rammer, og boden er åben med slik, slush-ice og franske hotdogs.

Vi har SMALL TALK fra september til påske. Det er gratis, og i møder bare op.

Bedsted

SMALL TALK BEDSTED

Skolegade 1
7755 Bedsted
Tlf. 20 18 27 41

Åbent tirsdage 18.30 - 21.00

Hannæs

SMALL TALK Hannæs

Skolevej 4
7741 Frøstrup
Tlf. 21 12 77 54

Åbent tirsdage 18.30 - 21.00

Hanstholm

HANSTHOLM SMALL-TALK

Fyrvej 100 (Hanstholm Skole)

7730 Hanstholm
telf. 29477301

Åbent mandage 18.30 - 21.30

Snedsted

SNEDSTED SMALL-TALK

Øster Allé 10
7752 Snedsted
Tlf.  23 49 77 48

Åbent onsdage 18.30 - 21.00

Hurup

HURUP SMALL-TALK

Thyrasvej 1
7760 Hurup
Tlf. 20 34 33 80

Åbent onsdage 18.30 - 21.00

Thisted

THISTED SMALL-TALK

Skolegade 8a, 1. sal
7700 Thisted
Tlf. 21 15 77 03

Åbent tirsdage 18.30-21.00

Nors

NORS SMALL-TALK

Stationsvej 39
7700 Thisted

Åbent tirsdage 18.30-21.00

Sjørring

Sjørring SMALL-TALK

Hjørnet 2
7700 Thisted

Åbent tirsdage 18.30-21.00

TILMELDING OG PRISER

Small-Talk klubben er gratis. Du skal "tjekke ind" når du møder i klubben

 

ORDENSREGLER I SMALL-TALK

Reglerne er få og meget enkle

Pas på dig selv. Sæt dig ikke i situationer, hvor du ved, det kan give problemer.

Pas på hinanden.

Du skal opføre dig, så andre gerne vil være sammen med dig.

 

Du skal efterkomme anvisninger fra klubbens personale

Du må ikke medbringe eller drikke alkohol.

Vi ser meget strengt på alkoholforbuddet, og hvis der sker overtrædelse, bliver den unge bortvist i en kortere eller længere periode. Hvis overtrædelsen sker på en tur, bliver den unge transporteret hjem på forældrenes regning.

Forældre orienteres naturligvis om overtrædelser af alkoholforbudet

Rusmiddelpolitik Thisted Ungdomsskole

Med denne rusmiddelpolitik ønsker Thisted Ungdomsskole at være klare og tydelige i vores forventninger til de unge der bruger os. Rusmiddelpolitikken omfatter:

  • Alle rusmidler, dvs. alkohol, hash, narkotika og andre stemningsregulerende stoffer.

Tobak, snus, e-cigaretter og energidrik er ikke rusmidler, men stadigvæk forbudte i Thisted Ungdomsskole.

Thisted Ungdomsskole anser det for uacceptabelt, at:

  • de unge medbringer, indtager eller distribuerer nogen form for rusmidler på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.
  • de unges rusmiddel forbrug – influerer på deres deltagelse aktiviteter og i undervisningen. Dvs. at både beruselse og eftervirkninger heraf er uacceptable.
  • de unge medbringer, indtager eller distribuere tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.

Konsekvenser ved at overtræde ovenstående retningslinjer:

At være påvirket af rusmidler når man deltager i undervisning/klub og aktiviteter, betragtes som en alvorlig overtrædelse af Thisted Ungdomsskoles retningslinjer. Unge som bryder med disse retningslinjer, vil blive bortvist af en klubleder og Ungdomsskolens leder vil herefter afgøre bortvisningsperiodens varighed. Ved efterfølgende gentagelse, udmeldes den unge fra undervisningen/aktiviteten. Forældre vil altid blive kontaktet af en klubleder eller Ungdomsskolens leder, når Thisted Ungdomsskole drager en konsekvens på baggrund af rusmidler).

Hvis den unge overtræder retningslinjerne for indtagelse af rusmidler i forbindelse med studietur og lejrskole, hjemsendes eleven for forældrenes regning, ved førstkommende lejlighed.

Hvis den unge vurderes at være; alvorlig syg, stærkt beruset eller lignende, så skal man ringe 112 og herefter kontakte klubleder og Ungdomsskolens leder.

Hvis der foregår distribution af rusmidler, så inddrages nærmeste leder(klubleder) og Ungdomsskolelederen kontaktes. Herefter vurderes det, om det er en politisag eller det blot er forældrene som skal inddrages.

Distribution af rusmidler vil altid medføre bortvisning i en kortere eller længere periode.

Stimulerende stoffer som tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik håndteres på de fleste områder helt på linje med rusmidler. Det er uacceptabelt i forbindelse med vores aktiviteter, det er farligt og det skal sanktioneres.

Sanktionerne bør starte med anvisninger og tilrettevisninger. Konsekvens af at disse ikke efterleves, kan være at klublederen eller ungdomsskolens leder bortviser den unge fra Ungdomsskolens aktiviteter.

HUSK

Forældrekontakten – Samtalen med hjemmet er meget vigtigt. Vi kontakter forældrene fordi vi er bekymrede for barnets trivsel og gerne vil samarbejde med forældrene omkring en løsning.

Kontakten med Ungdomsskolens leder. Barnets generelle trivsel er altid et indsatsområde og vi vil i hver situation vurdere om hændelsen berettiger til en underretning.

Ungdomsskolen

Kontaktinfo

Ungdomsskolens administration

Skolegade 8b

7700 Thisted

Telefon: 99 172092

ungdomsskolen@thisted.dk

 

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”

VORES UNGE SIGER