Ungdomsskolen

Knallertkøreskolen

Søren Ottosen
S: Afdelingsleder Ungdomsskolen
Lisbeth Overgaard
S: Tovholder for Knallertundervisningen
David Tange
S: Instruktør - Knallert
O: Knallert
Morten jensen
S: Instruktør - Knallert
O: Knallert
René Carlsen
S: Instruktør - Knallert
O: Knallert
Heinrich
S: Instruktør - Knallert
O: Knallert
Kenneth Persson
S: Instruktør - Knallert
O: Knallert
Vakant
S: Instruktør - Knallert
O: Knallert