700 KVADRATMETER ÆGTE GADESTEMNING - THY'S FEDESTE SKATEHAL

SKATEKLUBBEN

VÆR MED I SKATEKLUBBENS FEDE FÆLLESSKAB

Skateklubben

Skateklubben i Thisted er for skaterboardere, rollerbladers, scooters fra 10 år og opefter... Og også BMX'ere, hvis I kører pænt. Vores hal er opvarmet, og vi har åbent året rundt. Her er god stemning med højt til loftet og plads til alle.

DE BEDSTE RAMMER AT BOLTRE SIG I

Vi har topkvalitets-ramper, quartes og speedwall, funbox med ledge, pyramider, roll-in og meget mere. Vi lytter gerne til brugernes ønsker og ændrer løbende hallen så den passer til det, I efterspørger

VI GÅR IKKE NED PÅ UDSTYR

Vi går op i udstyr og sikkerhed, og har alt i udstyr. Hvis du ikke medbringer dit eget, kan du låne board, inliners og beskyttelse i klubben.

TILMELDING OG PRISER

Helt PRAKTISK

REGLER I SKATEKLUBBEN

Reglerne er få og meget enkle

Pas på dig selv. Sæt dig ikke i situationer, hvor du ved, det kan give problemer.

Pas på hinanden.

Du skal opføre dig, så andre gerne vil være sammen med dig.

Du må ikke medbringe eller drikke alkohol.

Vi ser meget strengt på alkoholforbuddet, og hvis der sker overtrædelse, bliver den unge bortvist i en kortere eller længere periode. Hvis overtrædelsen sker på en tur, bliver den unge transporteret hjem på forældrenes regning.

 

Rusmiddelpolitik Thisted Ungdomsskole

Med denne rusmiddelpolitik ønsker Thisted Ungdomsskole at være klare og tydelige i vores forventninger til de unge der bruger os. Rusmiddelpolitikken omfatter:

  • Alle rusmidler, dvs. alkohol, hash, narkotika og andre stemningsregulerende stoffer.

Tobak, snus, e-cigaretter og energidrik er ikke rusmidler, men stadigvæk forbudte i Thisted Ungdomsskole.

Thisted Ungdomsskole anser det for uacceptabelt, at:

  • de unge medbringer, indtager eller distribuerer nogen form for rusmidler på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.
  • de unges rusmiddel forbrug – influerer på deres deltagelse aktiviteter og i undervisningen. Dvs. at både beruselse og eftervirkninger heraf er uacceptable.
  • de unge medbringer, indtager eller distribuere tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.

Konsekvenser ved at overtræde ovenstående retningslinjer:

At være påvirket af rusmidler når man deltager i undervisning/klub og aktiviteter, betragtes som en alvorlig overtrædelse af Thisted Ungdomsskoles retningslinjer. Unge som bryder med disse retningslinjer, vil blive bortvist af en klubleder og Ungdomsskolens leder vil herefter afgøre bortvisningsperiodens varighed. Ved efterfølgende gentagelse, udmeldes den unge fra undervisningen/aktiviteten. Forældre vil altid blive kontaktet af en klubleder eller Ungdomsskolens leder, når Thisted Ungdomsskole drager en konsekvens på baggrund af rusmidler).

Hvis den unge overtræder retningslinjerne for indtagelse af rusmidler i forbindelse med studietur og lejrskole, hjemsendes eleven for forældrenes regning, ved førstkommende lejlighed.

Hvis den unge vurderes at være; alvorlig syg, stærkt beruset eller lignende, så skal man ringe 112 og herefter kontakte klubleder og Ungdomsskolens leder.

Hvis der foregår distribution af rusmidler, så inddrages nærmeste leder(klubleder) og Ungdomsskolelederen kontaktes. Herefter vurderes det, om det er en politisag eller det blot er forældrene som skal inddrages.

Distribution af rusmidler vil altid medføre bortvisning i en kortere eller længere periode.

Stimulerende stoffer som tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik håndteres på de fleste områder helt på linje med rusmidler. Det er uacceptabelt i forbindelse med vores aktiviteter, det er farligt og det skal sanktioneres.

Sanktionerne bør starte med anvisninger og tilrettevisninger. Konsekvens af at disse ikke efterleves, kan være at klublederen eller ungdomsskolens leder bortviser den unge fra Ungdomsskolens aktiviteter.

HUSK

Forældrekontakten – Samtalen med hjemmet er meget vigtigt. Vi kontakter forældrene fordi vi er bekymrede for barnets trivsel og gerne vil samarbejde med forældrene omkring en løsning.

Kontakten med Ungdomsskolens leder. Barnets generelle trivsel er altid et indsatsområde og vi vil i hver situation vurdere om hændelsen berettiger til en underretning.

 

 

Skateklubben er for medlemmer. Du betaler et kontingent for at komme og bruge skatehallen, så tit du vil. Det koster 300 kr. hvert halve år at være medlem.

Du må også gerne komme som gæst og se, om Skateklubben er noget for dig. Det koster 20. kr. pr. gang.

Hvis du vil være medlem, kan du enten møde op i skateklubben eller kontakte Mikkel Gedebjerg, som er leder i skatehallen. Mikkel: Tlf.: 25306511- mig@thisted.dk

Uden for ferien:

Man 15.00-18.00

Tirsdag 15.-18.00

Onsdag 15.00-17.00

Torsdag 15.00-18.00

Lørdag familieskate 11.00-13.00 åbent for alle 13.00-15.00

Mikkel Gedebjerg
S: Tovholder for Skate, SoMe og Teambuilding
Anders Nielsen
S: Klubmedarbejder
O: Hannæs - Thisted - Skate - Snedsted
Tristan Cornelly
S: Klubmedarbejder - Parkourinstruktør - Skateinstruktør - Klubassistent
O: Arbejder fortrinsvis i Thisted og i UNGEKLUBBEN
Ungdomsskolen/Skatehallen

Kontaktinfo

Skatehallen
Thisted Ungdomsskole
Lerpyttervej 50
7700 Thisted

Lige bag Thy-hallen

Mikkel Gedebjerg, leder i skatehallen.

Tlf.: 25306511  -   mig@thisted.dk

 

 

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”

VORES UNGE SIGER