Ungdomsskolen

GOKARTBANEN

Søren Ottosen
S: Afdelingsleder Ungdomsskolen
Hans Kanstrup
S: Tovholder for alle aktiviteter på Gokartbanen
O: TVED
Christian Sundstrøm Larsen
S: Klubassistent - hjhælper på motorbanen - Gamerinstruktør - Skateinstruktør
O: Arbejder i perioder på motorbanen
Tristan Cornelly
S: Klubassistent - hjælper på motorbanen -Parkourinstruktør - Skateinstruktør
O: Arbejder i perioder på motorbanen
Daniel Bunk
S: Klubassistent med flair for motorer